M&V Pharm srb doo

 

M&V Pharm srb doo je nova kompanija na tržištu Republike Srbije u oblasti farmacije, osnovana 2013.godine M&V Pharm srb doo je u osnovi posvećena unapređenju i očuvanju kvaliteta života i zdravlja kako pojedinca tako i društvene celine. Bavi se uvozom i distribucijom dijetetskih proizvida. Nastala je kao rezultat dugogodišnjeg stručnog rada i praćenja tržista u oblasti OTC programa, što je rezultiralo da se pojavi sa proizvodima koji će biti parameter kvaliteta i efikasnosti za sve ostale konkurentske proizvode. Uslov da se pojavimo na našem tržištu je bio da odemo korak ispred drugihi i zahvaljujući našim zaposlenim to smo i uspeli. Ponosimo se time!

Briga o vašem zdravlju je deo nas
Verujemo u uspeh našeg poslovnog projekta , znanje i iskustvo kojima raspolažemo usmereni su na postavljanje novih standarda pri očuvanju zdravlja jer to više nije samo nužna potreba već postaje pravi izazov kako za samog pojedinca tako i za celu ljudsku zajednicu. Tehnologija u farmaciji i mogućnosti u medicini su svakim danom sve veće, ali istovremeno briga o zdravlju postaje sve skuplja, a time i nedostupnija najširem krugu ljudi. Iz tih razloga naš tim vodi racuna da proizvode najvišeg kvaliteta učini dostupnim svakom pojedincu.

Misija
Posvećeno nudimo vrhunske proizvode, dostupne svima. Odgovorno poslujemo nastojeći da budemo najbolji partner zdravstvenom sistemu, pacijentima, potrošačima, dobavljačima, institucijama, zaposlenima, svim sadašnjim i potencijalnim saradnicima. Naše ključne vrednosti su: brižnost, kvalitet, dostupnost i poverenje.

Naša vizija
Želimo da se razvijemo u regionalno važnu farmaceutsku kompaniju koja će postati poželjan partner u celokupnom sistemu brige za zdravlje.

Naše vrednosti
U našim zaposlenima: stručnost, profesionalnost, integritet i pouzdanost.

M&V Pharm srb doo - Dacom Pharma
M&V Pharm srb doo je generalni uvoznik i distributer farmaceutskog proizvođača Dacom Pharma iz Republike Češke. Obzirom da je R.Česka najpoznatiji i jedini sertifikovani proizvođač kolagena čistoće 99,9%,tako se i sastav nasih proizvoda bazira na tome.

Istorija Dacom Pharma
Kompanija je osnovana 1992.godine u Kyjove. Bavila se distribuciom lekova, parafarmaceutskih proizvoda i prirodne kozmezike. U narednim godinama kompanija se fokusirala na uvoz nedostajućeg asprtimana proizvoda na tržištu u oblasti farmacije. Godine 1995.kompanija se opredelila za strateški potez koji je bitno promenio fokus kompanije. Na osnovu istraživanja primetili su da postoji vrlo mali broj kvalitetnih proizvoda namenjen za koštano-mišićni sistem. Nakon intezivnog razvoja nastao je COLAFIT , koji je postao glavni proizvod i lična karta firme. Colafit je vrlo popularan medju potrosačima zahvaljujući visokoj efikasnosti. Svi ostali proizvodi nastali su na osnovu Colafita (kolagena od 99,9% čistoće ) kao osnova u sastavu.

Sertifikacija kompanije Dacom Pharma

DACOM Pharma s.r.o.
IČO: 216667
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov

Podaci za obavešenje za TÜV SÜD Czech s.r.o. prema poređenju standarda „Good practices of manufacturing“ (annex 2 Decreto 3863 de 2009) i „Opštih uslova za sistem analize rizika i definisanja kritične kontrolne tačke (HACCP)“ u okviru sertifikacije kompanije DACOM Pharma s.r.o.
Kompanija Dacom Pharma s.r.o. (dalje samo „Kompanija“) se kao sertifikovani proizvođač firme u prehrambenoj industriji bavi proizvodnjom dopuna ishrane. Tokom svoje delatnosti se u okviru exportne aktivnosti susrela sa različnim standardima i sistemima vezanim za dopune ishrane, tačno sa „Good Practices of Manufacturing“ (dalje samo „dobre proizvođačke prakse“, ili samo DPP) i „Opštih uslova u sistemu analize rizika i definisanja kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“.
Kompanija čuva visoke standard, kvalite proizvodnje, void, održava i ispunjava kriterijume HACCP, šta može da potvrdi i sertifikacijom ovih sistema i načina rada. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, prevedeno kao „Analiza rizika i kritične kontrolne tačke“) predstavlja naučni sistem vođenja u proizvodnji prehrambenih produkata i uvodi efikasne procedure predvođenja u kritičnim tačkama za medicinsku bezbednost hrane. U slučajevima, kada se mereni podaci razlikuju od definisanih limita, pripremaju se posebne popravne mere. U suštini ovo je prevencija kvara i sprečavanja rizika, koje se mogu u hrani pojaviti.
HACCP predstavlja paket i strukturu standarda, koje imaju funkciju cuvanja kvalite posebnog produkta, ali idu ka istom cilju – zaštiti zdravlja potrošača, pacienta ili korisnika. Procesi proizvodnje su prema HACCP jasno definisani i kontrolisani. Dolazi do validacije svih kritičkih procesa u proizvodnji i distribuciji produkta, definisajem standarda u odnosu na personal, organizaciju, sanitaciju i zaštite zdravlja na poslu, održavanju opreme, uslova proizvodnje, skladištenja sirovina i materiala korišćenih za ambalažu, žalbi i prava, povlačenja produkta iz tržišta, dokumentacije, stabilnosti i kontrole kvalite koje minimalizuje riziko opasnosti.
Ključan dokument kompanije u okviru HACCP jeste „Hazard Analysis Critical Control Points“, ili upustvo sistema kritičnih tačaka HAACP, koju kompanija Dacom s. r. o. izradila po našoj preporuci i koja je u TÜVCZ u okviru kontrolne delatnosti već dobro poznata.
On predstavlja odgovarajuće standarde bezbednosti i sprečavanja rizika za potrošače. Sadrži proces proizvodnje, analize rizika i opasnosti, plan kritičnih kontrolnih tačaka, kontrolu sistema,vođenje zapisa, vođenje otpada, identifikaciju i mogućnost pracenja, pakovanje i isporuku, održavanje sredine i pogona za proizvodnju, kontrolu zavoda i sredine, pravilnu higijensku praksu, krizni menežment povlačenja produkta iz tržišta i odgovarajuću dokumentaciju.
Definisanje kritičnih tačaka tokom rada zavoda prehrambene industrije, odnosno tokom procesa poizvodnje dopuna ishrane u kompaniji definiše kriterijume, principe, standarde i kritične tačke, koje moraju biti ispunjene, da se spreči rizik za finalnog potrošača. Pravilnik predstavlja ne samo ispunjeje svih opštih zahteva na sistem analize rizika i kontrolnih tačaka.