O nama

M&V Pharm SRB d.o.o. je generalni uvoznik i distributer farmaceutskog proizvođača "Dacom Pharma" iz Republike Češke. S obzirom na to da je Republika Česka najpoznatiji i jedini sertifikovani proizvođač kolagena čistoće 99.9%, tako se i sastav naših proizvoda bazira na tome.

M&V Pharm SRB  d.o.o. je nova kompanija na tržištu Republike Srbije u oblasti farmacije, osnovana 2013.godine. M&V Pharm SRB  d.o.o. je, u osnovi,  posvećena unapređenju i očuvanju kvaliteta života i zdravlja – kako pojedinca, tako i društvene celine. Bavi se uvozom i distribucijom dijetetskih proizvoda. Nastala je kao rezultat dugogodišnjeg stručnog rada i praćenja tržista u oblasti OTC programa, što je rezultiralo time da se pojavi sa proizvodima, koji će biti parameter kvaliteta i efikasnosti za sve ostale konkurentske proizvode. Uslov da se pojavimo na našem tržištu je bio da odemo korak ispred drugih i, zahvaljujući našim zaposlenima, to smo i uspeli. Ponosimo se time! 

Načnik gleda kroz mikrofon

Briga o vašem zdravlju je deo nas

Verujemo u uspeh našeg poslovnog projekta! Znanje i iskustvo kojima raspolažemo, usmereni su na postavljanje novih standarda pri očuvanju zdravlja; jer to više nije samo nužna potreba, već postaje pravi izazov – kako za samog pojedinca, tako i za celu ljudsku zajednicu. Tehnologija u farmaciji i mogućnosti u medicini su svakim danom sve veće, ali, istovremeno, briga o zdravlju postaje sve skuplja, a time i nedostupnija najširem krugu ljudi. Iz tih razloga naš tim vodi računa da proizvode najvišeg kvaliteta učini dostupnim svakom pojedincu.

Misija

Posvećeno nudimo vrhunske proizvode, dostupne svima. Odgovorno poslujemo, nastojeći da budemo najbolji partner zdravstvenom sistemu, pacijentima, potrošačima, dobavljačima, institucijama, zaposlenima, svim sadašnjim i potencijalnim saradnicima. Naše ključne vrednosti su: brižnost, kvalitet, dostupnost i poverenje.

Naša vizija

Želimo da se razvijemo u regionalno važnu farmaceutsku kompaniju, koja će postati poželjan partner u celokupnom sistemu brige za zdravlje.

Naše vrednosti

Naši zaposleni, u kojima ćete pronaći:  stručnost, profesionalnost, integritet i pouzdanost.

Istorija Dacom Pharma
Kompanija je osnovana 1992.godine u Kyjove. Bavila se distribucijom lekova, parafarmaceutskih proizvoda i prirodne kozmezike. U narednim godinama kompanija se fokusirala na uvoz nedostajućeg asortimana proizvoda na tržištu u oblasti farmacije. Godine 1995. kompanija se opredelila za strateški potez, koji je bitno promenio fokus kompanije. Na osnovu istraživanja, primetili su da postoji vrlo mali broj kvalitetnih proizvoda namenjenih koštano-mišićnom sistemu. Nakon intezivnog razvoja nastao je COLAFIT , koji je postao glavni proizvod i lična karta firme. Colafit je veoma popularan među potrošačima, zahvaljujući visokoj efikasnosti. Svi ostali proizvodi, nastali su na osnovu Colafita (kolagena od 99,9% čistoće ) kao osnove u sastavu.

Sertifikacija kompanije Dacom Pharma

DACOM Pharma s.r.o.
IČO: 216667
Svatoborská 365, 697 01 Kyjov

Podaci za obavešenje za TÜV SÜD Czech s.r.o. prema poređenju standarda „Good practices of manufacturing“ (annex 2 Decreto 3863 de 2009) i „Opštih uslova za sistem analize rizika i definisanja kritične kontrolne tačke (HACCP)“ u okviru sertifikacije kompanije DACOM Pharma s.r.o.
Kompanija Dacom Pharma s.r.o. (dalje samo „Kompanija“) se kao sertifikovani proizvođač firme u prehrambenoj industriji bavi proizvodnjom dopuna ishrani. Tokom svoje delatnosti se, u okviru exportne aktivnosti, susrela sa različitim standardima i sistemima vezanim za dopune ishrani, tačno sa „Good Practices of Manufacturing“ (dalje samo „dobre proizvođačke prakse“, ili samo DPP) i „Opštih uslova u sistemu analize rizika i definisanja kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP)“.
Kompanija čuva visoke standarde, kvalite proizvodnje, void, održava i ispunjava kriterijume HACCP, što može da potvrdi i sertifikacijom ovih sistema i načina rada. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points, prevedeno kao „Analiza rizika i kritične kontrolne tačke“) predstavlja naučni sistem vođenja u proizvodnji prehrambenih produkata i uvodi efikasne procedure predvođenja u kritičnim tačkama za medicinsku bezbednost hrane. U slučajevima kada se mereni podaci razlikuju od definisanih limita, pripremaju se posebne popravne mere. U suštini, ovo je prevencija kvara i sprečavanja rizika, koji se mogu u hrani pojaviti.
HACCP predstavlja paket i strukturu standarda, koji imaju funkciju čuvanja kvaliteta posebnog produkta, ali idu ka istom cilju – zaštiti zdravlja potrošača, pacijenta ili korisnika. Procesi proizvodnje su, prema HACCP-u, jasno definisani i kontrolisani. Dolazi do validacije svih kritičkih procesa u proizvodnji i distribuciji produkta, definisajem standarda u odnosu na personal, organizaciju, sanitaciju i zaštite zdravlja na radu, održavanju opreme, uslova proizvodnje, skladištenja sirovina i materiala korišćenih za ambalažu, žalbi i prava, povlačenja produkta iz tržišta, dokumentacije, stabilnosti i kontrole kvalita koji minimalizuju  rizik od opasnosti.
Ključan dokument kompanije u okviru HACCP jeste „Hazard Analysis Critical Control Points“, ili uputstvo sistema kritičnih tačaka HAACP, koju je  kompanija Dacom s. r. o. izradila po našoj preporuci i koja je u TÜVCZ u okviru kontrolne delatnosti već dobro poznata.
On predstavlja odgovarajuće standarde bezbednosti i sprečavanja rizika za potrošače. Sadrži proces proizvodnje, analize rizika i opasnosti, plan kritičnih kontrolnih tačaka, kontrolu sistema, vođenje zapisa, vođenje otpada, identifikaciju i mogućnost pracenja, pakovanje i isporuku, održavanje sredine i pogona za proizvodnju, kontrolu zavoda i sredine, pravilnu higijensku praksu, krizni menadžment povlačenja produkta sa tržišta i odgovarajuću dokumentaciju.
Definisanje kritičnih tačaka tokom rada zavoda prehrambene industrije, odnosno tokom procesa poizvodnje, dopune ishrani u kompaniji definiše kriterijume, principe, standarde i kritične tačke, koje moraju biti ispunjene, da se spreči rizik za finalnog potrošača. Pravilnik predstavlja ispunjenje svih opštih zahteva u  sistemu analize rizika i kontrolnih tačaka.

Upoznajte naš tim

Generalni direktor

Mr Pharm. Brankica Milinković

Regionalni menadžer

Mirjana Jakovljević
Dr Mirjana Jakovljević
Brankica Timotijević
Dr Brankica Timotijević
Tatjana Babić
Dr Tatjana Babić

Stručno - komercijalni tim

Milica Pušara
Dipl. inž. farm. tehnologije Milica Pušara
Gordana Dimitrijević
Dr Gordana Dimitrijević
Vesna Marković Stojanović
Dr Vesna Stojanović Marković
Žana Lešić
Dr Žana Lešić
Mr Pharm. Rastko Gligorić
Mr Pharm. Ljiljana Pavićević
Dr Slađana Stanković Ivić
Ana Marija Lolić
Dr Ana Marija Lolić
Sanja Đorđević
Sanja Đorđević
Marija Cvetković
Marija Cvetković
Đorđe Avramović
Đorđe Avramović
Nenad Bajat
Nenad Bajat
Miljan Đumić
Miljan Đumić
Radovan Vidović
Radovan Vidović

Administrativni tim

Jelena Marković
Jelena Marković
Dunja Đurić
Dunja Đurić
Branislav Prijović
Branislav Prijović

Mi u M&V PHARM SRB verujemo u:

Smatramo da su naši zaposleni naš najveći adut. Naši zaposleni imaju ogromno iskustvo u oblastima farmacije, medicine, ekonomije , prava… što potvrđuje i činjenica da naš stručni tim čine: magistri farmacije, doktori medicinskih nauka, lekari, mikrobiolozi, pravnici, ekonomisti…

Stalnim unapređenjem uslova rada, brzom razmenom informacija i konstantnom edukacijom zaposlenih, stvorili smo stručne i motivisane timove ljudi, koji efikasno ostvaruju sve postavljene ciljeve.

Činimo ono što kažemo. Pružamo usluge najvišeg mogućeg kvaliteta i pouzdanosti. Podstičemo individualne veštine, potencijale i motivaciju, koje poseduju naši zaposleni, kako bismo nastavili s unapređenjem usluga za svoje klijente.

Poštenje i integritet

Poštenje i integritet podrazumevaju otvorenost i razboritost, poverenje i iskrenost u svim našim poslovnim odnosima.

Ličnu odgovornost

Mi jedni druge smatramo ravnopravnima i priznajemo sposobnosti svakog pojedinca.

Jake veze sa klijentima

Naš odnos sa klijentima je više od običnog poslovnog odnosa. Naš cilj je da razumemo i ljude, a ne samo njihov posao, i da izgrađujemo dugoročne veze, zasnovane na obostranom poštovanju i poverenju.

Uzajamnu podršku

Odnosimo se prema klijentima sa uvažavanjem i poštovanjem i imamo visoko razvijene etičke principe, u pogledu razmene informacija i uzajamnih konsultacija.