Reviscon Mono

Velika molekularna težina natrijum-hijaluronata - 3000 kDa

 • 48 mg natrijum-hijaluronata (2%) u 2,4 ml rastvora
 • 1 injekcija godišnje
 • Bakterijska fermentacija
 • 3.0 M Da molekularne težine
 • 900 000 mPa.s viskoznosti
 • Visoka lubrikacija
 • Bolja apsorpcija udara na zglobne površine
 • Smanjenje mehaničkog stresa na zglob
 • Dugotrajna efikasnost

UMREŽENA STRUKTURA HIJALURONSKE KISELINE

VSY Biotechnology degradaciju hijaluronske kiseline sprečava stvaranjem strukturiranog modela hijaluronske kiseline, te joj nisu potrebni stabilizatori ( sorbitol, manitol, itd) koji imaju kratak poluživotni ciklus te deluju samo na početku i predstavljaju egzogene čestice.

Mnoga ispitivanja podržavaju da je IA aplikovanje hijaluronske kiseline pristup koji modifikuje simptome i za koji je utvrđeno da je siguran i efikasan za smanjenje bolova zbog osteoartritisa, a osim toga može značajno smanjiti stopu pogoršanja strukture zglobova.

Odličan reološki model

 • Za postizanje veće posmične viskoznosti
 • Efikasno ublažavanje bola
 • Dugotrajna mobilnost
 • Pospešuje proizvodnju endogene hijaluronske kiseline, modulacijom nocioceptivne aktivnosti, smanjuje aktivaciju i sintezu proinflamatornih citokina.

Kompleksni biohemijski efekti hijaluronske kiseline u sinovijumu i vanćelijskoj matrici zglobne hrskavice, uključuju interakcije između egzogeno primenjene hijaluronske kiseline i zglobne hrskavice, subhondralne kosti, proteoglikana matrice i kolagena.

Revsicon IA injekcije su tretman za osteoartritis II i III stepena Kellgren Lawrence skale