Vitamin D3 – DACOM

2000I.U (50µg)+ inulin

Uticaj DACOM D3 vitamina na:

Mišićno skeletni sistem
-reguliše metabolizam kosti, nivo fosfora i kalcijuma u krvi, remodeliranje kosti , reguliše sekreciju PTH.1,2

-povoljno utiče na povećanje misićne mase i snage, aerobnog kapaciteta te skraćuje vreme potrebno za oporavak mišića. 3

-kod mijelopatija, hipotonije i kod dece sa motornim zaostajanjem.4

Imuni sistem i autoimune bolesti                              
Vitamin D3 pokazuje imunomodulatorno dejstvo i ima pozitivne uticaje na inflamatorne bolesti :
-reumatoidni artritis, multiplu sklerozu, dijabetes melitus tip 1, autoimune bolesti štitne žlezde ( Gravesova bolest Hashimotov tireoiditis ).5

Respiratorni sistem
Deficit Vitamina D3 podržava stvaranje medijatora upale i smanjuje funkcionalni kapacitet pluća.6 Vitamin D3 se povezuje sa manjom incidencom akutnih virusnih infekcija respiratornog trakta kod odraslih.7

Kardiovaskularni sistem
Vitamin D, svojim već spomenutim antiproliferativnim dejstvom , sprečava fibrozu i hipertrofiju miokarda te deluje antiaterosklerotski. Ima antihipertenzivno dejstvo, a smanjenjem incidencije dijabetesa i indirektno deluje protektivno na kardiovaskularni sistem.8

Nervni sistem
Niske koncetracije vitamina D3 su povezane sa depresijom.
Alchajmerova bolest, demencija, kognitivni pad i drugi oblici neurodegenerativnih poremećaja su povezani sa fiziološkim koncentracijama 25(OH)D u krvi.9

Metabolički sindrom
Nedostatak vitamina D povezan je sa smanjenim oslobadjanjem insulina, insulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2.Utiče na nivo lipida u krvi i na telesnu težinu .10

Onkološke  bolesti
Pozitivno delovanje  vitamina D3 na diferencijaciju i inhibiciju proliferacije ćelija (kako malignih, tako i normalnih) uzrok je njegovog zaštitnog delovanja naspram malignih tumora.
Većina studija potvrdila je povezanost nižih koncentracija 25(OH)D3 i veće incidencije karcinoma kolona. 11
Ističe se  da je uloga D3 vitamina u modulaciji toka malignih bolesti i smanjenju mortaliteta od istih  značajnija od njegove uloge u smanjenju same incidence tih bolesti.

 

Godine ( uzrast) Gornja granica unosa koja se smatra sigurnom (I.U na dan)
0-1 1000
1-10 2000
Stariji od 11 god I odrasli 4000

Europska agencija za sigurnost hrane (engl. European Food Safety Authority) i Medicinski institut (IOM) su odredili gornju granicu unosa  D3 vitamina koja se smatra sigurnom.

 

INULIN -prebiotik
Inulin je biljni polimer,svrstava se u prebiotike zbog svog  pozitivnog učinka na crevnu mikrofloru. Inulin deluje na rast  bifidobakterija. Blagotvorno delovanje bifidobakterija uključuje:  inhibiciju rasta patogenih bakterija, stimulacija komponenata imunološkog sistema i pomoć u apsorpciji određenih jona i sinteza B vitamina.
Inulin  poboljšava  bioiskoristivost i ravnotežu minerala. Smatra se da fermentacijom inulina dolazi do zakiseljavanja sadržaja kolona, što za posledicu ima rast koncentracije joniziranih minerala, posebno kalcijuma i magnezijuma. Ta su saznanja navela naučnike da razmotre uticaj inulina na gustoću koštane mase.

 

Preporučena upotreba proizvoda:
Odrasli i deca iznad 6 godina jednom dnevno popiti jednu kapsulu ili prema savetu  lekara.

Napomena:
Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Ne preporučuje se osobama sa hiperkalcemijom i hiperparatireoidizmom. Prekomerna upotreba može izazvati neželjene efekte i potrebno je potražiti konsultaciju lekara. Proizvod nije pogodan  kao jedini izvor hrane kod osoba kojima je namenjen!

Ograničenja:
Proizvod ne treba da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak  proizvoda. Proizvod nije namenjen deci mlađoj od 6 godina!

Način čuvanja:
Čuvati van domašaja dece.Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi od 25oC

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Rešenje broj:13426/2018. Od 02.10.2018.