Vitamin D3+K2 DACOM

Cholekalciferol, 2000I.U(50µg), MK-7 menachinon 60µg

Uticaj vitamina K2 na celokupni organizam

Osteokalcin je belančevina zavisna od vitamina K2,nakon sinteze on je u neaktivisanom obliku. Vitamin K2 aktivira osteokalcin, koji je u aktiviranom stanju sposoban da ugradi kalcijum u kosti.

Vitamin K2-MK7 je neophodan za sintezu Matriksnog Gla Proteina (MGP), koja se odvija u glatkim mišićnim, ćelijama krvnih sudova i hrskavici. Smatra se da je ovaj protein snažan inhibitor kalcifikacije krvnih sudova.

Deficit vitamina K2-MK7, povećava nivo nekarboksiliranog MGP, koji nije funkcionalan, što dovodi do povećanog taloženja kalcijuma u krvnim sudovima.

Opet od velikog znacaja je vitamin K2, jer pored osteokalcina on aktivira i vaskularni GMP, protein koji sprečava taloženje kalcijuma u mekim tkivima. To objašnjava bolju strukturu i očuvanost hrskavice, kao i bolju funkciju zglobova kod osoba koje uzimaju dovoljno vitamina K2.

Uticaj vitamina D na brojne funkcionalne sisteme organizma i razvoj hroničnog bola u oblasti fizijatrijske kompetencije

D vitamin spada u grupu liposolubilnih vitamina iako je zapravo hormon po mnogim karakteristikama kao što su hemijska struktura, sinteza u organizmu, regulacija sinteze, postojanje receptora, plejotropni efekti. Spada u grupu steroida kao i polni hormoni, mineralokortikoidi i glikokortikoidi. Poput drugih hormona sintetiše se iz ovog prekursora provitamina D3, prolazi kroz jetru i bubreg gde se metaboliše do aktivnog oblika. Vezuje se za svoje specifične receptore i na taj način ispoljava dejstvo u organizmu. Saznanje da značajan broj osoba širom sveta ima različit stepen deficijencije vitamina D, podstakla su interesovanja za ovu problematiku i potencirala istraživanja ne samo u sferi osteoporoze i koštanog metabolizma, nego i u mnogim drugim oblastima sa ciljem objašnjenja mehanizma mnogobrojnih plejotropnih efekata D hormona i definisanja njegovih potrebnih nivoa za ispoljavanje plejotropnih efekata. Najveće interesovanje naučne javnosti po ovom pitanju se usmerava u pravcu imunomodulatornih dejstava te mogućih terapijskih upliva kod velikog broja bolesti sa imunološkom patofiziološkom osnovom. Takođe se istraživanja usmeravaju i u odnosu na povezanost široko rasprostranjenog hroničnog muskuloskeletnog bola i deficijencijom D vitamina, i to sa velikim interesovanjem za razjašnjenje nastanka deficijencije D vitamina, kao i kakve su mogućnosti terapijskog upliva na smanjenje hroničnog muskuloskeletnog bola. Dužnost fizijatra je da vodi računa o  mogućnostima upliva nedovoljnosti D vitamina na brojne funkcionalne sisteme, te da pravovremeno terapijski deluje. Timski rad endokrinologa, reumatologa i fizijatra je neophodan za pravovremeno dijagnostifikovanje i optimalno lečenje pomenutih stanja.

 

Preporučuje se  :

  • kod osteopenije, za prevenciju osteoporoze i kao dodatak terapiji osteoporoze
  • za sprečavanje nastanka i ubrzavanje zarastanja preloma
  • kod osoba koje uzimaju suplemente kalcijuma
  • kod osoba sa bolovima u zglobovima
  • kod osoba na terapiji kortikosteroidima
  • prevenciji ateroskleroze
  • kod pacijenata na terapiji statinima
  • kod autoimunih bolesti
  • dijabetičara, stimuliše stvaranje insulina
  • oslabljenog imuniteta

 

Preporučena upotreba proizvoda:
Odrasli i deca iznad 6 godina jednom dnevno popiti jednu kapsulu ili prema savetu  lekara.

Napomena:
Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom. Ne preporučuje se osobama sa hiperkalcemijom i hiperparatireoidizmom. Prekomerna upotreba može izazvati neželjene efekte i potrebno je potražiti konsultaciju lekara. Proizvod nije pogodan  kao jedini izvor hrane kod osoba kojima je namenjen!

Ograničenja:
Proizvod ne treba da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak  proizvoda. Proizvod nije namenjen deci mlađoj od 6 godina!

Način čuvanja:
Čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi od 25oC.